SÚSTRUŽNÍCKE  STROJE

CNC 3-osí sústruh

  • výroba a obrábanie súčiastok prevažne z kovových materiálov

CNC automaty A 42 CNC a A 52 CNC

  • obrábanie zložitých súčiastok v malých, až veľkých dávkach v automatickom a poloautomatickom cykle s možnosťou obrábania zo strany úpichu

Šesťvretenové  automaty  SAY 6-32, SAY 8-40, AN 6-40 A

  • hromadná a sériová výroba súčiastok

Jednovretenové automaty A 40 CA a A 50 CA

  • sústružnícke práce pre sériovú a hromadnú výrobu z tyčových a prírubových materiálov

Päťvretenové poloautomaty ANK  5-133

  • obrábanie prírubových materiálov a odliatkov

 

ĎALŠIE STROJE

Lisovací stroj UNIFLEX