Výrobky firmy IVANKO nachádzajú široké uplatnenie v mnohých oblastiach priemyselnej sféry, napríklad:

  • stavebný priemysel - stavebné stroje (UDS, UNC, LOTUS, DH, JCB, bágre, plošiny... )
  • strojársky priemysel - hydraulické stroje, náradie...
  • lesný priemysel - hydraulické stroje, hydraulické ruky, traktory, píly...
  • vojenský priemysel - špeciálna technika...
  • banský priemysel - banské stroje, kombajny...
  • automobilový priemysel