1990        Rekonštrukcia budovy a založenie firmy IVANKO Ján.

1992        Zriadenie montážnych hál, skladov, predajne a kancelárií.

1993        Nákup strojov A 50 CA a A 40 CA,  začiatok výroby koncoviek pre

               hydraulické hadice.

1993        Modernizácia technológie výroby hadíc, nákup montážnych lisov

               UNIFLEX ( Nemecko).

1995        Investícia do novej technológie, nákup strojov SAY 6-32.

1997        Rozšírenie výrobných kapacít a začiatok výroby v kooperácii.

2002        Modernizácia technológie výroby, nákup CNC automatov A 52 CNC

               a A 42 CNC.

2004        Začiatok výroby pre automobilový priemysel.

2004        Modernizácia kancelárskej techniky a elektronickej komunikácie so

               zákazníkmi.

2005        Za 15 rokov histórie vybudovanie stabilného postavenia na trhu vo

               svojom segmente.

2006        Transformácia firmy IVANKO Ján na IVANKO Slovakia, s.r.o.

2007        Zmena firmy na s.r.o. a získanie certifikátu kvality ISO 9001:2001 SGS

               a kúpa nového 3-osého CNC sústruhu  VICTOR Vturn II-26/60.

2009        Rozšírenie výroby o segment hydraulických valcov ( výroba, predaj,

               repasácia ).

2010        Kúpa nového CNC sústruhu  VICTOR Vturn II-20/60 s poháňanými

                     nástrojmi.

2011        Recertifikácia na ISO 9001:2008 SGS

2012        Rozšírenie výroby o hydraulické chladiace a filtračné agregáty.