BIBUS, Nitra, SR

KIA Motors Slovakia a.s., Žilina, SR

KOSTECH s.r.o., Prešov, SR           www.kostech.sk

LEAR Corporation, Prešov, SR

FIAT, Tychy, Poľsko

SB-Inmart, Prešov

MT Troliga, výroba autobusov, Levoča, Prešov, SR

CHARVAT, Zbraslavice, Česká republika

HYDRAFLEX

HANSAFLEX